Ny bok ute nu: ”Vad är fel med ojämlikhet?”

Som framgår av titeln – som alltså är ”Vad är fel med ojämlikhet?” – diskuterar jag problemen med ojämlikhet, och framför allt de moraliska skäl vi har att invända mot ojämlikhet.

Den grundläggande tanken är att samhället bäst förstås som ett samarbetssystem för allas fördel. En sådan tanke bör vara utgångspunkten när vi funderar över om hur ett rättvist samhälles institutioner bör inrättas. Det är en tanke som även John Rawls utgår och som man vanligen glömmer bort när man talar om hans teori. Jag tror att det vore bra om vi förstod denna idé lite bättre.

Dessutom hävdar jag i boken att vi bör släppa en hel del andra uppfattningar som vi vanligen tar för givet, men som ställer till det för oss när vi funderar över dessa frågor. Vi har till exempel en mängd märkliga uppfattningar om egendom och förtjänst, och vi tänker oss att marknader är moraliskt neutrala, och naturliga, och så vidare. Dessa uppfattningar ingår i vad jag kallar vår vardagslibertarianism, och den bör vi lämna bakom oss. För att föra bättre resonemang om vad vi är skyldiga varandra i ett samhälle vore det bättre om vi i stället utgick från idén om samarbetsprojektet, och om vi tog på allvar vad som krävs av oss som medborgare i en demokrati.

Boken är utgiven av Bokförlaget Daidalos

Jag har skrivit om Rawls, den här gången i Liberal debatt

Är det 50-årsjubileum för en av 1900-talets viktigaste böcker så är det. Jag har därför skrivit lite mer om John Rawls och hans bok ”A Theory of Justice”, den här gången för Liberal debatt. 

Återigen är utgångspunkten att det finns aspekter av Rawls liberalism som under åren har fallit bort, men som för honom var centralt. För, om vi nu lever i ett samhälle som bäst kan betraktas som ett samarbetsprojekt för allas fördel, och om det centrala är att vi faktisk ska kunna leva liv som vi värderar, och göra saker som är värdefulla för oss, så räcker det inte med rent formella friheter, eller att alla sköter sitt och tänker på sig själv. Samhället har gemensamma mål som i grunden har att göra med att alla medborgare måste ha förmågan att leva meningsfulla liv, och göra värdefulla saker. Att möjliggöra detta är samhällets uppgift, och som medborgare är det vår skyldighet att se till att inrätta samhällets institutioner så att detta blir möjligt. 

Det är dessutom det enda sättet som vi kan inrätta ett samhälle på om det ska kunna godtas av alla medborgare. För att visa hur en medborgare, eller hur en resonlig och uppriktig person skulle resonera, inför Rawls sin kända beslutssituation, och klargör detta i termer vi känner igen från kontraktsteorier. Problemet har nog varit att man stirrat sig blind just dessa kontraktsdelar av Rawls teori. Man har tänkt sig att det skulle vara huvudsaken med teorin. Dessvärre på bekostnad av de mer centrala tankarna. 

De centrala delarna i Rawls teori, menar jag, som är just att samhället är ett samarbetsprojektet som måste erbjuda rimliga villkor för var och en av oss, så att vi alla har rimliga möjligheter att leva meningsfulla liv, och göra sådant vi har skäl att värdera. 

Texten är ju digital, så den som vill kan läsa på Liberal debatts webb.

I dag kom min nya Parfitöversättning från tryck

Det är en översättning av en tät text som från början var en föreläsning Parfit höll hos British Academy 1978. Så här lite mer än 40 år senare är det lätt att se hur den utgjorde ett naturligt steg i Parfits utveckling. Några år senare gav han ut sitt mästerverk ”Reasons and persons”, och den här texten kan läsas som en introduktion, eller ett koncentrat, av den boken.

Boken fick på svenska titeln ”Moral och rationalitet” och kommer att finnas i butik nästa vecka. Den som vill kan dock redan nu beställa sitt ex från förlaget, som har böckerna i lager. Här kan du läsa mer och beställa.

Jag fick vara med Filosofiska rummet i P1 och prata om Elizabeth Anderson

Tillsammans med Lena Halldenius och Andreas Bergh fick jag äran att prata om Elizabeth Andersons bok som jag översatt till svenska. Lyssna gärna – finns att strömma direkt på SR:s webb, och på andra ställen där poddar finns, som man säger nu för tiden.

Längre text om Rawls och socialism i senaste Sans

Jag tycker att vi pratar för lite om John Rawls och hans bok En teori om rättvisa. I år skulle Rawls ha fyllt 100, och hans bok 50. Så det är ett Rawlsår och det borde vi fira. Inte för att det är särskilt festligt kanske, men jag bidrar med en text i senaste Sans som försöker lyfta några aspekter av Rawls teori som man sällan hör om, nämligen att Rawls troligen såg socialism som en förutsättning för en fungerande liberalism. 

Jag har även en del att säga om detta i min kommande bok, där Rawls nog kan säga ha huvudrollen. Den kommer på Daidalos kvartal fyra i år, med titeln Vad är fel med ojämlikhet? 

Nu är min bok om klimatetik ute

Såja, äntligen kom de från tryckeriet, drivor med en lagom lång (152 sidor) rant om klimat och ansvar och hur små effekter spelar roll hur vi kan göra bättre ifrån oss om vi bara försöker. Men det gör vi ju inte. Och att det borde få oss att skämmas en del inför kommande generationer. Och så vidare.

Boken heter ”Ditt ansvar för klimatet: En moralfilosofisk essä” och finns att köpa där böcker finns att köpa. Här kan du läsa mer på förlagets webb

Just det – vill du hellre ha den digitalt så har den faktiskt funnits ett tag som e-bok. Bara att ladda ned och läsa.

Två nya böcker under hösten

Nu får det vara slut med sommarledighet och vi drar igång hösten med två nya böcker. En om de moraliska frågor som klimatkrisen ger upphov till, och en om de moraliska invändningarna mot ojämlikhet.

Först ut blir boken om klimatkrisen, med titeln ”Ditt ansvar för klimatet: En moralfilosofisk essä” (Ad hoc förlag). Förhoppningsvis finns den att köpa redan i mitten, eller i alla fall slutet, av augusti. Väntar otåligt på leverans från tryckeriet.

Boken om ojämlikhet, som får titeln ”Vad är fel med ojämlikhet” (Bokförlaget Daidalos), korrekturläses just nu och kommer senare under hösten.

Min översättning av Elizabeth Andersons bok är ute nu

Elizabeth Andersons ”Vad är poängen med jämlikhet?” är en modern klassiker som kom ut första gången 1999. Jag står för översättningen.

Boken kom från tryckeriet i dag och i den argumenterar Anderson för att de jämlikhetsteorier som har kommit att dominera diskussionen missar poängen. En rimlig egalitär teori måste klargöra vad vi är skyldiga varandra som jämlika medborgare. Och vi måste hitta tillbaka till centrala egalitära frågor. Hur får vi stopp på förtryck? Och hur kan vi skapa en social ordning där personer står i jämlika relationer till varandra? 

Elizabeth S. Anderson (f. 1959) är professor i filosofi vid universitetet i Michigan. 2008 valdes hon in i American Academy of Arts and Sciences, 2013 fick hon ett Guggenheimstipendium för att bedriva sin forskning och 2019 fick hon vad som ibland kallas ett ”genistipendium” från MacArthur Fellows program.

Du kan beställa boken från nätbokhandlarna, din lokala bokhandel, eller direkt från förlaget. Här kan du läsa mer hos förlaget.

Text i Sans om Toby Ord och mänsklighetens undergång

I juni kommer en text om Toby Ords bok The Precipice i Sans. Det är en recension på samma gång som jag undrar om vi verkligen är kapabla att inta det perspektiv som Ord tänker sig. Det vore bra om han har rätt i sina resonemang om vad vi skulle kunna uppnå, men mycket lite tycks väl peka på att vi är sådana att vi ens kan förstå tidshorisonter på flera tusen generationer, något vi skulle behöva göra. Men det är en mycket välskriven och medryckande bok och den kan ses som en fortsättning på några av de frön Derek Parfit sådde med sina böcker.