Recension av ”Vad är fel med ojämlikhet?” i Filosofisk tidskrift

I Filosofisk tidskrifts februarinummer 2023 kan man läsa en recension av min senaste bok som kom i oktober 2021, ”Vad är fel med ojämlikhet?” Per Algander granskar texten kritiskt och jag citerar gärna från det stycke där han skriver att boken är ”väl grundad i den akademiska litteraturen. Hansson redogör förtjänstfullt för centrala begrepp och teorier inom modern politisk filosofi och tar upp många av de mest centrala frågorna i den samtida akademiska debatten. Texten är kort hållen utan omfattande utsvävningar och Hansson är föredömligt tydlig i sin presentation av olika filosofiska begrepp och teorier.” 

Ny bok ute nu: ”Vad är fel med ojämlikhet?”

Som framgår av titeln – som alltså är ”Vad är fel med ojämlikhet?” – diskuterar jag problemen med ojämlikhet, och framför allt de moraliska skäl vi har att invända mot ojämlikhet.

Den grundläggande tanken är att samhället bäst förstås som ett samarbetssystem för allas fördel. En sådan tanke bör vara utgångspunkten när vi funderar över om hur ett rättvist samhälles institutioner bör inrättas. Det är en tanke som även John Rawls utgår och som man vanligen glömmer bort när man talar om hans teori. Jag tror att det vore bra om vi förstod denna idé lite bättre.

Dessutom hävdar jag i boken att vi bör släppa en hel del andra uppfattningar som vi vanligen tar för givet, men som ställer till det för oss när vi funderar över dessa frågor. Vi har till exempel en mängd märkliga uppfattningar om egendom och förtjänst, och vi tänker oss att marknader är moraliskt neutrala, och naturliga, och så vidare. Dessa uppfattningar ingår i vad jag kallar vår vardagslibertarianism, och den bör vi lämna bakom oss. För att föra bättre resonemang om vad vi är skyldiga varandra i ett samhälle vore det bättre om vi i stället utgick från idén om samarbetsprojektet, och om vi tog på allvar vad som krävs av oss som medborgare i en demokrati.

Boken är utgiven av Bokförlaget Daidalos

Jag fick vara med Filosofiska rummet i P1 och prata om Elizabeth Anderson

Tillsammans med Lena Halldenius och Andreas Bergh fick jag äran att prata om Elizabeth Andersons bok som jag översatt till svenska. Lyssna gärna – finns att strömma direkt på SR:s webb, och på andra ställen där poddar finns, som man säger nu för tiden.

Längre text om Rawls och socialism i senaste Sans

Jag tycker att vi pratar för lite om John Rawls och hans bok En teori om rättvisa. I år skulle Rawls ha fyllt 100, och hans bok 50. Så det är ett Rawlsår och det borde vi fira. Inte för att det är särskilt festligt kanske, men jag bidrar med en text i senaste Sans som försöker lyfta några aspekter av Rawls teori som man sällan hör om, nämligen att Rawls troligen såg socialism som en förutsättning för en fungerande liberalism. 

Jag har även en del att säga om detta i min kommande bok, där Rawls nog kan säga ha huvudrollen. Den kommer på Daidalos kvartal fyra i år, med titeln Vad är fel med ojämlikhet? 

Två nya böcker under hösten

Nu får det vara slut med sommarledighet och vi drar igång hösten med två nya böcker. En om de moraliska frågor som klimatkrisen ger upphov till, och en om de moraliska invändningarna mot ojämlikhet.

Först ut blir boken om klimatkrisen, med titeln ”Ditt ansvar för klimatet: En moralfilosofisk essä” (Ad hoc förlag). Förhoppningsvis finns den att köpa redan i mitten, eller i alla fall slutet, av augusti. Väntar otåligt på leverans från tryckeriet.

Boken om ojämlikhet, som får titeln ”Vad är fel med ojämlikhet” (Bokförlaget Daidalos), korrekturläses just nu och kommer senare under hösten.