Recension av ”Vad är fel med ojämlikhet?” i Filosofisk tidskrift

I Filosofisk tidskrifts februarinummer 2023 kan man läsa en recension av min senaste bok som kom i oktober 2021, ”Vad är fel med ojämlikhet?” Per Algander granskar texten kritiskt och jag citerar gärna från det stycke där han skriver att boken är ”väl grundad i den akademiska litteraturen. Hansson redogör förtjänstfullt för centrala begrepp och teorier inom modern politisk filosofi och tar upp många av de mest centrala frågorna i den samtida akademiska debatten. Texten är kort hållen utan omfattande utsvävningar och Hansson är föredömligt tydlig i sin presentation av olika filosofiska begrepp och teorier.” 

Recension av Parfitboken i Tidskrift för politisk filosofi

Jasmina Nedevska recenserade min bok om Derek Parfits moralfilosofi och skrev att den är ”läsvärd för den moralfilosofiskt och samhälleligt intresserade. Parfit anses vara en av de viktigaste filosoferna i vår tid och Vad vi har mest skäl att göra sänker tröskeln för den som vill förstå centrala tankar hos honom”. 

Hela recensionen av Vad vi har mest skäl att göra