Två recensioner i Filosofisk tidskrift

Jonas Olson recenserade min bok Tre slags etiska teorier? i Filosofisk tidskrift, nr 1 2020. I samma nummer recenserade Mattias Gunnemyr min bok om Parfit, Vad vi har mest skäl att göra. Om jag inte missförstår dem helt var det relativt positiva recensioner på det hela taget.

Här är filosofisk tidskrifts webb