Om ”deontiskt värde” i Filosofisk tidskrift

Jag är med i Filosofisk tidskrift, nr 1 2020, med en text om Derek Parfits resonemang om vad han kallar ”deontiskt värde”. Det är hans sätt att förklara det negativa värdet i felaktiga handlingar, vilket är nödvändigt för att kunna jämföra moraliskt felaktiga handlingar med moraliskt dåliga handlingar.

Texten publicerades i Filosofisk tidskrift nr 1, 2020.

Texten finns att läsa här