Om ”deontiskt värde” i Filosofisk tidskrift

Jag är med i Filosofisk tidskrift, nr 1 2020, med en text om Derek Parfits resonemang om vad han kallar ”deontiskt värde”. Det är hans sätt att förklara det negativa värdet i felaktiga handlingar, vilket är nödvändigt för att kunna jämföra moraliskt felaktiga handlingar med moraliskt dåliga handlingar.

Texten publicerades i Filosofisk tidskrift nr 1, 2020.

Texten finns att läsa här

Uppsats om Parfits medgivandeprincip i Filosofisk tidskrift

Immanuel Kant spelar en ganska stor roll i Parfits On What Matters, volym 1. Men man kan undra hur stort avtryck han egentligen gjorde i slutändan. Jag försöker klargöra hur Parfit använde en central tanke från Kant som en restriktion på en rimlig regelkonsekventialistisk teori.

Texten publicerades i Filosofisk tidskrift nr 1, 2019.

Texten finns att läsa här