Uppsats om Parfits medgivandeprincip i Filosofisk tidskrift

Immanuel Kant spelar en ganska stor roll i Parfits On What Matters, volym 1. Men man kan undra hur stort avtryck han egentligen gjorde i slutändan. Jag försöker klargöra hur Parfit använde en central tanke från Kant som en restriktion på en rimlig regelkonsekventialistisk teori.

Texten publicerades i Filosofisk tidskrift nr 1, 2019.

Texten finns att läsa här