Om Parfit i Filosofiska rummet

Jag fick vara med i ett samtal om en av de mest originella filosoferna, kanske genom tiderna, Derek Parfit. Tillsammans med Ingmar Persson, som kände Parfit och jobbade med honom under flera år, pratar jag om Parfits betydelse, och hur man skulle kunna förstå hans ganska abstrakta resonemang. Programledare var Lars Mogensen.

Här kan du lyssna