Recension av Parfitboken i Tidskrift för politisk filosofi

Jasmina Nedevska recenserade min bok om Derek Parfits moralfilosofi och skrev att den är ”läsvärd för den moralfilosofiskt och samhälleligt intresserade. Parfit anses vara en av de viktigaste filosoferna i vår tid och Vad vi har mest skäl att göra sänker tröskeln för den som vill förstå centrala tankar hos honom”. 

Hela recensionen av Vad vi har mest skäl att göra