Texter

Artiklar & uppsatser

Jag har publicerat i både rent akademiska tidskrifter och i magasin med en bredare målgrupp. Här är ett urval.

Facktidskrifter

”Moralen i marknaden”, Tidskrift för politisk filosofi, vol. 26, nr 2, 2022.
”Parfit och liberalismen”, Tidskrift för politisk filosofi, vol. 24, nr 2, 2020.
Att jämföra äpplen med päron (och lidande, och löften)”, Filosofisk tidskrift, vol. 41, nr 1, 2020.
Parfits medgivandeprincip”, Filosofisk tidskrift, vol. 40, nr 1, 2019.
”The Concept of Tolerance”, Theoria, vol. 73, nr 4, 2007.
”Några problem med toleransbegreppet”, Tidskrift för politisk filosofi, vol. 11, nr 2, 2007.
”Tolerans och rättfärdigande”, Filosofisk tidskrift, vol. 27, nr 4, 2006

Recensioner

”Filosofi och pandemi” (red.) Åke Gafvelin och Lapo Lappin, Filosofisk tidskrift, kommande 2021.
”Catriona Macinnons Toleration: A Critical Introduction”, Filosofisk tidskrift, vol. 28, nr 2, 2007.
Johan Norbergs När människan skapade världen”, Tidskrift för politisk filosofi, vol. 11, nr 2, 2007.

Magasin & så

”Filosofers fantasier”, Sans, nr 4, 2022.
”Arvet från Derek Parfit”, Sans, nr 1, 2022.
”Kanske är liberalismen en av de saker som var bättre förr”, Liberal debatt, höst 2021.
”Liberalism och socialistisk gemenskap”, Sans, nr 4, 2021.
”Elizabeth Anderson om poängen med jämlikhet”, i Svensk filosofi, juni 2021.
Undergången är nära – och den är sämre än du tror”, Sans, nr 3, 2021.
”Är det så fel med klimatskam?”, Sans, nr 4, 2020.
”Människan är trasig, borde vi laga henne?”, Sans, nr 1, 2020.
”Alla ogillar Kant, men av fel skäl”, Sans, nr 4, 2019.
”Bör man vara tolerant”, Humanisten, vol. 12, nr 5, 2007.

Översättningar

Derek Parfit, ”Skäl och personer”, Ad hoc förlag, 2023.
Philippa Foot, ”Problemet med abort och doktrinen om dubbel effekt” i boken ”Dygder och dilemman”, Ad hoc förlag, 2022.
Ruth Chang, ”Svåra val och rationella agenter”, Ad hoc förlag, 2022.
Derek Parfit, ”Moral och rationalitet”, Ad hoc förlag, 2021,
Derek Parfit, ”Jämlikhet eller prioritet?”, Ad hoc förlag, 2021
Elizabeth Anderson, ”Vad är poängen med jämlikhet?”, Ad hoc förlag, 2021
H A Prichard, ”Vilar moralfilosofin på ett misstag?”, Ad hoc förlag, 2021

Lite blandat om moralfilosofi

Läs om Aristoteles, Parfit, tankeexperiment, Sidgwick. Bland annat.