Moralfilosofi

Fördjupa dig i moralfilosofins snårigaste frågor

Moralfilosofi är den del av filosofin som undersöker hur vi har skäl att handla. Vad är exempelvis rätt, och vad är fel, och hur kommer det sig? Vad menar vi med rätt, fel, gott, ont? Finns bättre och sämre svar i moraliska frågor eller handlar allt i sista hand om egenintresse?

Det är frågor som diskuterats sedan antiken. Här finns några texter om ett urval av de filosofer och filosofiska frågor jag undersökt i mina böcker.

Historiska karaktärer

Moderna filosofer och vår tids viktigaste frågor

Vad är moralfilosofi?