Text i Sans om Derek Parfits arv

I senaste Sans, nr 1 2022, skrev jag om Derek Parfit, med anledning av att det på nyårsdagen var precis fem år sedan han dog. Parfit hör till de tänkare vars idéer vi nog kommer att brottas med ett bra tag till, och som vi kanske inte kommer att förstå till fullo förrän ett bra tag efter att de är borta. I texten försöker jag lyfta fram några saker som jag tror att vi, i en allt mer ojämlik värld som befinner sig början på en klimatkris, har anledning att fundera närmare över.

Här finns numret på Fri tankes webb.

Längre text om Rawls och socialism i senaste Sans

Jag tycker att vi pratar för lite om John Rawls och hans bok En teori om rättvisa. I år skulle Rawls ha fyllt 100, och hans bok 50. Så det är ett Rawlsår och det borde vi fira. Inte för att det är särskilt festligt kanske, men jag bidrar med en text i senaste Sans som försöker lyfta några aspekter av Rawls teori som man sällan hör om, nämligen att Rawls troligen såg socialism som en förutsättning för en fungerande liberalism. 

Jag har även en del att säga om detta i min kommande bok, där Rawls nog kan säga ha huvudrollen. Den kommer på Daidalos kvartal fyra i år, med titeln Vad är fel med ojämlikhet? 

Text i Sans om Toby Ord och mänsklighetens undergång

I juni kommer en text om Toby Ords bok The Precipice i Sans. Det är en recension på samma gång som jag undrar om vi verkligen är kapabla att inta det perspektiv som Ord tänker sig. Det vore bra om han har rätt i sina resonemang om vad vi skulle kunna uppnå, men mycket lite tycks väl peka på att vi är sådana att vi ens kan förstå tidshorisonter på flera tusen generationer, något vi skulle behöva göra. Men det är en mycket välskriven och medryckande bok och den kan ses som en fortsättning på några av de frön Derek Parfit sådde med sina böcker.