Jag fick prata om Derek Parfit i Fri tankes podd

Tillsammans med Christer Sturmark i Fri tankes podd pratar jag om filosofen Derek Parfit. Under den timmen kommer vi in på allt ifrån att jag inte var helt såld på Parfit till en början, via Parfits rätt enkelspåriga klädstil, till den så kallade »motbjudande slutsatsen«, eller »the repugnant conclusion« på engelska. Det är en slutsats som visar på strukturella problem hos utilitarismen, något som Parfit var specialist på att lyfta fram hos alla moralteorier. Ofta gör han det med tankeexperiment och exempel av detta slag.

Ett annat problem vi hinner diskutera är Parfits originella sätt att förhålla sig till tid, och att det kan ha fått honom att framstå som lite märklig i vissa sammanhang. Vi kommer bland annat in på en anekdot som inkluderar en skeptisk Joyce Carol Oates och amputerade lemmar, återberättad av Parfits vän och kollega Jeff McMahan under en minnesstund över Parfit. 

Här kan du höra om Parfit hos Fri tanke