Jag pratade moralfilosofi i filosofiska rummet

Vad ska vi egentligen med moralfilosofi till? Kan vi fatta bättre eller sämre moraliska beslut? Och hur resonerar vi över huvud taget om sådana frågor som rätt och fel, gott och ont?

Jag hade förmånen att få prata med filosofen Björn Peterson från Lunds universitet, och den filosofiska praktikern Tulsa Jansson. Programledare var Lars Mogensen.

Här kan du lyssna