En teori om tolerans

En teori om tolerans

Utgiven 2008 av Bokbox förlag

Om boken

”…lättillgänglig och stringent introduktion till den filosofiska diskussionen om tolerans. … Även om svaren är provisoriska ges här god vägledning i en högst praktisk fråga för demokratiska samhällen.” Ur BTJ-häftet nr 12, 2008.

Det är vanligt att ”tolerans” uppfattas som något enbart positivt. Men tolerans är inte alltid önskvärt. Vad menas egentligen med tolerans? Vem är tolerant? Vad tolereras? Varför? En teori om tolerans syftar till att klargöra begreppets innebörd genom att undersöka formella aspekter, såsom dess omfång och logiska struktur. Dessutom undersöks tolerans i relation till rationalitet och moraliska skäl samt grundläggande begrepp som jämlikhet, rättigheter, friheter och rättfärdigande. Resonemanget utmynnar i en en teori om tolerans som förhoppningsvis kan lösa några av de problem vi dagligen ställs inför.