Ditt ansvar för klimatet

Ditt ansvar för klimatet: En moralfilosofisk essä

Utgiven 2021 av Ad hoc förlag


Vem ska egentligen lösa klimatkrisen? Är det du och jag som individer? Eller är det ett kollektivt ansvar? Samtidigt kan man undra om inte enskilda utsläpp är så små att de är moraliskt obetydliga. Kan vi i så fall bortse från dem?
Och hur är det med risken för katastrofala konsekvenser av global uppvärmning? Mycket tyder på att riskerna är allt annat än små. Då kan man undra om vi inte för länge sedan borde ha försäkrat oss mot de värsta utfallen. Det gör vi ju i andra sammanhang, så varför inte när det gäller klimatet?
Dessutom skulle de flesta sociala dilemman kunna undvikas om vi oftare bortsåg från vårt egenintresse. Då är frågan, borde vi kanske bli mindre egoistiska?

Beställ direkt från förlaget för 139 kr, fri frakt inom Sverige.